Category Archives: Sản phẩm WiFi Marketing

Enterprise Wifi Hotspot

Enterprise wifi hotspot

Sản phẩm wifi marketing cho doanh nghiệpLà sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp lớn, Enterprise Wifi Hotspot sẽ chuyển đổi toàn bộ mạng wifi của doanh nghiệp thành một hệ thống truy cập tập trung:- Doanh nghiệp có thể tự vận hành máy chủ riêng nhằm đảm bảo khả năng bảo mật.- Không giới […]