Combo M80, 01 Mikrotik RB750Gr3 + phần mềm wifi marketing Basic.

2,391,0004,470,000

Combo WiFi Marketing  cho 80-100 người dùng đồng thời bao gồm 01 bộ Mikrotik RB750Gr3 + phần mềm Wifi Marketing Basic.

  • Cân bằng tải trên 4 WAN.
  • 5 cổng Gigabit 1000Mbps
  • Hỗ trợ VLAN
Clear
SKU: N/A Category: Tags: , ,