Mikrotik RB750Gr3 hEX, router cân bằng tải 5 ports, BH 12 tháng

1,650,000

Mikrotik RB750Gr3 là một router cân bằng tải có 5 cổng Gigabit Ethernet

Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, microSD, RouterOS L4.

Có thể chạy cân bằng tải, gộp băng thông trên nhiều đường.

zalo-icon
phone-icon