Combo M50, 01 Mikrotik hAP AC2 + 24 tháng license WiFi Marketing Standard

3,350,000 2,860,000

Combo WiFi Marketing bao gồm 01 bộ Mikrotik hAP AC2 + 2 năm sử dụng License Wifi Marketing Standard.

  • Phát Wifi trên 02 băng tần, công nghệ wifi AC2 mới nhất.
  • Cho phép chạy cân bằng tải trên 4-5 đường.