License Wifi Marketing Standard

199,000

Bản quyền phần mềm cho một tháng sử dụng Wifi Marketing Standard. Max 500 khách/ngày, đăng nhập Wifi bằng: Khảo sát, Facebook, bằng code hoặc bằng click. Tính năng bán hàng với nút Call To Action

SKU: license-wmk-standard Category: Tags: ,