License Wifi Marketing BUSINESS

800,000

Bản quyền phần mềm cho một tháng sử dụng Wifi Marketing Business. Có thể tùy biến đăng nhập Wifi bằng nhiều cách theo thỏa thuận: Khảo sát, Facebook, bằng code hoặc bằng click. Tính năng bán hàng với nút Call To Action, đăng Video

SKU: license-wmk-pro-1 Category: Tags: ,