Sale Hotline: 0913.155.922

I: Truy cập wifi bằng smartphone

  • Bước 1: Chọn truy cập vào mạng wifi như bình thường (Thường thì mạng wifi marketing sẽ không có password. Ví dụ hình bên, ở đây chọn mạng wifi là Smartwifi.com.vn)
  • Bước 2: Mở trình duyệt duyệt Web của điện thoại ( Ví du: Safari, Google Chrome, Firefox… ).
  • Bước 3: Truy cập 1 trang web bất kì, trình duyệt sẽ tự động chuyển hướng tới trang chào để truy cập wifi 

  • Bước 4: Tại trang chào, chọn hình thức đăng nhập bằng Facebook
  • Bước 5: Bấm chọn nút “Log in” và đăng nhập tài khoản facebook của bạn. Đây là Social Plugin của Facebook, nên bạn hoàn toàn yên tâm và không lo bị mất password hoặc bị mất thông tin cá nhân. Ứng dụng SmartWifi không lưu thông tin cá nhân của bạn, ứng dụng chỉ chia sẻ một link hoặc checkin nếu bạn cho phép.

Bước 6: Facebook sẽ hỏi bạn 2 lần để xin quyền truy cập thông tin cơ bản và quyền share link. Hãy bấm OK để chấp nhận.

Bước 7: Bấm chọn nút “ Share & sử dụng wifi” để giúp đỡ nhà hàng (share link), nhà hàng càng phát triển thì sẽ phục vụ bạn ngày càng tốt hơn. Tới đây thì bạn đã có quyền truy cập wifi.