Sale Hotline: 0913.155.922

Bảng giá dịch vụ Wifi Marketing SMB

Free

0 VND/year

Max device/location: 15/15

Max Login/day: Unlimited

3rd advertising1: Yes

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: No

Success redirection: No

... and more

Startup

600,000 VND/year

Max device/location: 5/5

Max Login/day: 150

3rd advertising1: No

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: No

Success redirection: Yes

... and more

Basic

1,200,000 VND/year

Max device/location: 10/10

Max Login/day: 300

3rd advertising1: No

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: No

Success redirection: Yes

... and more

Standard

3,000,000 VND/year

Max device/location: 15/15

Max Login/day: 500

3rd advertising1: No

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: No

Success redirection: Yes

... and more

 

Bảng giá dịch vụ Wifi Marketing Corporate

Silver

5,400,000 VND/year

Max device/location: 20/20

Max Login/day: 1,000

3rd advertising1: No

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: No

Success redirection: Yes

... and more

Gold

10,200,000 VND/year

Max device/location: 30/30

Max Login/day: 2,000

3rd advertising1: No

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: Yes

Success redirection: Yes

... and more

Platinum

18,000,000 VND/year

Max device/location: 50/50

Max Login/day: 5,000

3rd advertising1: No

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: Yes

Success redirection Yes

... and more

Business

Negotiation

Max device/location: Negotiate

Max Login/day: Negotiate

3rd advertising1: Negotiate

Facebook Login: Yes (Share/Checkin)

Google Login: Yes

Click login: Yes

Video Login: Yes

Success redirection: Yes

... and more

Max Login/day : Khi số lượt truy cập trong ngày vượt quá định mức, chính sách của gói Free sẽ được áp dụng

1 - Có hiển thị quảng cáo của SmartWifi và của đối tác

Tỷ lệ hiển thị quảng cáo của gói Free do SmartWifi nắm quyền quyết định và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

 

Thiết bị gateway sử dụng cùng với dịch vụ Cloud Wifi Marketing

Để sử dụng dịch vụ cloud wifi marketing, bạn cần có tối thiểu một thiết bị gateway, hay tham khảo danh sách sau:

  1. Mikrotik
  2. TP-LINK
  3. Buffalo
Tìm hiểu thêm tại trang chủ của dịch vụ