Sale Hotline: 0913.155.922

Điều khoản sử dụng cho người mua thiết bị wifi marketing

Đối với người sử dụng thiết bị wifi marketing. SmartWifi hoàn toàn không có trách nhiệm gì về nội dung đăng tải trên trang web bên trong của thiết bị. Người mua thiết bị wifi marketing cần hiểu rõ những quy định của Nhà nước về đăng tải thông tin trên mạng và chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web mà mình quản lý.
SmartWifi khuyến nghị người sử dụng KHÔNG vi phạm bất kỳ điều nào dưới đây:
Chúng tôi (SmartWifi) đóng vai trò như người cung cấp phương tiện dùng để quảng cáo, trình bày Nội dung do người sử dụng cung cấp. Nếu những nội dung giao tiếp do người sử dụng thực hiện không phù hợp với những khuyến nghị trên, chúng tôi có thể hủy bỏ các hoạt động hỗ trợ đã cam kết cũng như là từ chối bảo hành thiết bị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng nào vì đã thực hiện không đúng những khuyến nghị trên. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho SmartWifi hoặc có thể khiến cho SmartWifi mất đi (toàn bộ hay một phần) dịch vụ của ISP hay những nhà cung cấp khác.