Sale Hotline: 0913.155.922
13
Jan

Vài vấn đề về iOS Popup khi triển khai wifi marketing

Giới thiệu về tự động Popup trên iDevice khi triển khai wifi marketing

Khi một thiết bị iDevice của Apple (ví dụ iPhone, iPad hoặc iPod) hoặc một máy tính chạy hệ điều hành OS X kết nối vào mạng wifi, nó sẽ tự động gửi yêu cầu truy cập tới một trang web của Apple gọi là success page.
  •  Nếu trang success page phản hổi lại (nghĩa là có thể được truy cập), thiết bị sẽ giả định rằng nó đã được kết nối ra Internet và sẽ không đưa ra hành động nào cả (popup sẽ không hiện ra)
  •  Nếu trang success page không phản hồi lại, thiết bị sẽ giả định rằng nó đang đối mặt với một mạng wifi hotspot có yêu cầu đăng nhập. Khi đó, một tính năng của Apple được gọi là Captive Network Assistant (CNA) sẽ được kích hoạt. CNA sẽ mở một trình duyệt (tạm gọi là CNA browser - chính là popup mà chúng ta thấy) và chuyển hướng tới trang đăng nhập wifi. Bản thân CNA browser không phải là một trình duyệt đầy đủ tính năng và nếu Cancel nó thì thiết bị sẽ bị disconnect khỏi mạng wifi.

Continue reading →