Sale Hotline: 0913.155.922
24
Sep

Hướng dẫn thay đổi banner tại trang chào

Lựa chọn các hình ảnh bạn muốn giới thiệu trên trang chào. Tối đa hiển thị 3 slider (kích thước mặc định: 1200x400).
Truy cập vào trang cài đặt, tại mục Splash => Header là nơi để thay đổi banner.
           
Để thêm slide, chọn Add slide
Để xóa slide, chọn  Delete
 Để chỉnh sửa, chọn Edit:

+ Title: Tiêu đề hiển thị trên slider
+ Description: Mô tả
+ Link: Đường dẫn đến trang web của bạn khi khách hàng click vào 1 slider
+ Image: Hình ảnh muốn đăng tải trên slider (nhấn vào "chọn tệp", sau đó chọn hình ảnh muốn đăng)
+ Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn vào nút Submit


 

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.