Sale Hotline: 0913.155.922
24
Aug

Hướng dẫn thay đổi tên hiển thị cho mạng WiFi

Truy cập vào trang quản trị bằng địa chỉ IP ( mặc định: 192.168.17.1 )

 
  • Thay đổi tên hiển thị và mật khẩu cho mạng nội bộ
               +Chọn tab Network => Wifi
               +Chọn Edit mạng có tên Smartwifi-Private
               +Dưới mục Interface Configuration, chọn tab General Setup
               +Điền tên hiển thị bạn muốn vào ô ESSID
               +Sau đó, chọn tab Wireless Security để đổi mật khẩu
               +Điền mật khẩu các bạn muốn cài đặt vào ô Key
               +Nhấn Save & Apply
 
  • Thay đổi tên hiển thị cho mạng public ( không cần cài đặt mật khẩu )
               +Chọn Edit mạng có tên Smartwifi.com.vn
               +Dưới mục Interface Configuration, chọn tab General Setup
               +Điền tên hiển thị bạn muốn vào ô ESSID
               +Nhấn Save & Apply

Comments

There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.